LỊCH LÀM VIỆC
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND xã từ ngày 13/11 đến ngày 17/11/2023
13/11/2023 01:24:38

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

Từ ngày 13/11/2023-17/11/2023

 

Thứ

Họ tên/Chức vụ

Buổi sáng

Buổi chiều

 

Thứ 2

Ngày 13/11/2023

Bùi Văn Tô – Chủ tịch UBND xã

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Hoàng Văn Kha – Phó Chủ tịch UBND xã

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 3

Ngày 14/11

/2023

Bùi Văn Tô – Chủ tịch UBND xã

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Hoàng Văn Kha – Phó Chủ tịch UBND xã

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 4

Ngày 15/11/2023

Bùi Văn Tô – Chủ tịch UBND xã

Họp UBND huyện

Làm việc tại cơ quan

 

Hoàng Văn Kha – Phó Chủ tịch UBND xã

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 5

Ngày 16/11/2023

Bùi Văn Tô – Chủ tịch UBND xã

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Hoàng Văn Kha – Phó Chủ tịch UBND xã

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ 6

Ngày 17/ 11/2023

Bùi Văn Tô – Chủ tịch UBND xã

Tiếp công dân

Tiếp công dân

 

Hoàng Văn Kha – Phó Chủ tịch UBND xã

Tiếp công dân

Tiếp công dân

 

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1239
Trước & đúng hạn: 1239
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/11/2023 16:36:10)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH XUÂN - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập:. Ông Bùi Văn Tô - Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân

Địa chỉ: UBND xã Thanh Xuân

Điện thoại: 0985796917

Email: ubndxathanhxuan.th@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tháng này: 0
Tất cả: 0