GIÁO DỤC-Y TẾ
Thông báo về việc tuyển dụng giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Hà năm 2023
28/08/2023 09:18:16

Thực hiện Kế hoạch số 2322/KH-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh Hải Dương về tổ chức tuyển dụng giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023Công văn số 854/SNV-CCVC ngày 08 tháng 8 năm 2023 của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng giáo viên và nhân viên các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023; Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2023 của UBND huyện Thanh Hà về tổ chức tuyển dụng giáo viên các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Hà năm 2023.

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà thông báo tuyển dụng giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023, cụ thể như sau:

I. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ điều kiện về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đủ điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể

Đối với giáo viên Mầm non: Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Mầm non trở lên;

Đối với giáo viên Tiểu học, Trung học cơ sởCó bằng Đại học sư phạm trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;

Đối với người dự tuyển vào vị trí việc làm giáo viên ngoại ngữ cấp Tiểu học và cấp Trung học cơ sở thì phải có năng lực ngoại ngữ tiếng Anh tối thiểu tương đương bậc theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Đối với người dự tuyển vào vị trí việc làm giáo viên môn Địa lý yêu cầu trình độ chuyên môn Địa lý hoặc Lịch sử và Địa lý; người dự tuyển vào vị trí việc làm giáo viên môn Vật lý yêu cầu trình độ chuyên môn Vật lý hoặc Khoa học tự nhiên;

Trường hợp người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm giáo viên các Trường Tiểu học, Trung học cơ sở mà có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, nhưng không thuộc ngành đào tạo sư phạm, thì thực hiện theo nội dung Công văn số 336/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số nội dung liên quan đến trình độ được đào tạo và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

II. Chỉ tiêu, cơ cấu cần tuyển

Tổng chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023 là: 72 chỉ tiêu (Xem biểu chi tiết)

III. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

1. Phiếu đăng ký dự tuyển

Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

2. Địa điểm nộp và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển vào các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND huyện nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp tại trường có chỉ tiêu tuyển dụng hoặc Phòng Nội vụ thuộc UBND huyện hoặc gửi theo đường bưu chính.

Mức thu lệ phí dự tuyển: Thực hiện thu theo Thông tư số 92/2021/TT- BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí dự tuyển, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức

(Hội đồng tuyển dụng sẽ có thông báo mức thu và thời điểm thu lệ phí dự tuyển cụ thể sau)

3. Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 10/8/2023 đến hết ngày 08/9/2023 (trong giờ hành chính).

4. Số điện thoại của Phòng Nội vụ huyện: 02203 815778 hoặc 0977718422.

IV. Nội dung và hình thức tuyển dụng

1. Nội dung và hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng giáo viên được thực hiện theo hình thức xét tuyển, theo 2 vòng như sau:

a) Vòng 1: kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2: thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Nội dung thi: kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

+ Hình thức thi: Thi viết.

+ Thời gian thi 180 phút. Thang điểm: 100 điểm.

2. Ưu tiên trong tuyển dụng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

V. Thời gian, địa điểm xét tuyển

1. Vòng 1: Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển

Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian xong trước ngày 15/9/2023.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Thời gian:

Tổ chức thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành: thời gian vào sáng ngày 08/10/2023 (chủ nhật).

b) Địa điểm:

Tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương ịa điểm tổ chức thi sẽ được Hội đồng tuyển dụng thông báo cụ thể cho thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2).

Trên đây là thông báo tuyển dụng giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Hà năm 2023. Thông báo này được đăng tải trên Báo Hải Dương; đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà, địa chỉ: (http://thanhha.haiduong.gov.vn)niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà (Phòng Nội vụ) và các Trường nơi có nhu cầu tuyển dụng. Mọi phản ánh, thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Phòng Nội vụ huyện Thanh Hà theo số điện thoại 02203815778 hoặc 0977718422 trong giờ hành chính để được giải đáp và hướng dẫn./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1269
Trước & đúng hạn: 1269
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/12/2023 00:05:00)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH XUÂN - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập:. Ông Bùi Văn Tô - Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân

Địa chỉ: UBND xã Thanh Xuân

Điện thoại: 0985796917

Email: ubndxathanhxuan.th@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 9
Tháng này: 908
Tất cả: 28,993