Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
23/QĐ-UBND 23/02/2202 Quyết định Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí xã Thanh Xuân năm 2023 Tải file Tải về
23/QĐ-UBND 23/02/2202 Báo cáo kết quả thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí xã Thanh Xuân năm 2022 Tải file Tải về
130/BC-UBND 20/04/2023 báo cáo tình hình sản xuất tiêu thụ vải thiều năm 2023 Tải file Tải về
198/UBND-LĐTBXH 03/04/2023 Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ Tải file Tải về
195/UBND-TNMT 31/03/2023 Công văn về việc điều tra khảo sát các loại đất trên địa bàn các xã, thị trấn UBND huyện Thanh Hà Tải file Tải về
95/BC-UBND 29/03/2023 báo cáo đánh giá kết quả 3 năm thực hiện công tác phòng chống tham nhũng Tải file Tải về
11/KH-UBND 03/02/2023 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 UBND xã Thanh Xuân Tải file Tải về
108/QĐ-UBND 12/12/2022 Quyết định công nhận kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2022 Tải file Tải về;Tải về;
65/BC-UBND 09/12/2022 Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn xã Thanh xuân Tải file Tải về
14/11/2022 Bao cao ket qua thuc hien nhiem vu phat trien kinh te, xa hoi, an ninh quoc phong nam 2022 Tải file Tải về
85/QĐ-UBND 25/10/2022 QUyết định kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Tải file Tải về
46/BC-UBND 24/10/2022 Báo cáo tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 Tải file Tải về
19/KH-UBND 19/10/2022 Kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở thuộc Phụ lục IV, Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ, trên địa bàn xã Thanh Xuân năm 2022 Tải file Tải về
85/QĐ-UBND 11/10/2022 QUyết định thành lập BCĐ rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm2022 UBND xã Thanh Xuân Tải file Tải về
18/KH-UBND 11/10/2022 Kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm2022 UBND xã Thanh Xuân Tải file Tải về;Tải về;
TB-UBND 11/10/2022 Thông báo phân công nhiệm vụ BCĐ rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2022 Tải file Tải về;Tải về;
48/BC-UBND 13/09/2022 Báo cáo kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm 2022 UBND xã Thanh Xuân Tải file Tải về
57/QĐ-UBND 01/08/2022 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 UBND xã Thanh Xuân Tải file Tải về
58/QĐ-UBND 01/08/2022 Quyết định về việc công bố ngày bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 UBND xã Thanh Xuân Tải file Tải về
21 /KH-UBND 01/08/2022 Kế hoạch bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 UBND xã Thanh Xuân Tải file Tải về
123
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 161
Trước & đúng hạn: 161
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:24/02/2024 05:18:51)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH XUÂN - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập:. Ông Bùi Văn Tô - Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân

Địa chỉ: UBND xã Thanh Xuân

Điện thoại: 0985796917

Email: ubndxathanhxuan.th@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 3
Tháng này: 1,523
Tất cả: 30,019